240kW Ultra-Fast Charging Station

Được thiết kế cho thị trường Châu Âu, sản phẩm này có khả năng tính toán và xử lý dữ liệu mạnh mẽ hơn. Chiến lược điều phối thông minh hơn, hiệu suất tản nhiệt tốt hơn và độ ồn thấp hơn, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sạc DC công suất cao cho các loại xe có giao diện DC tiêu chuẩn Châu Âu và Nhật Bản. Sản phẩm có nhiều thiết kế bảo vệ và chức năng bảo vệ tích cực, có thể giám sát tất cả dữ liệu liên lạc trong quá trình sạc và đưa ra cảnh báo sớm cho tất cả các loại sạc bất thường để đảm bảo an toàn cho người dùng và phương tiện

zalo
Danh mục:

240kW Ultra-Fast Charging Station

Designed for the European market, this product has morepowerful data calculation and processing capacity. Smarter dispatching strategy, better heat dissipation performance and lower noise, and fully meets the requirements of high-power DC charging of vehicles with European and Japanese standard DC interface.

The product has multiple protection design and active protective function,which can monitor all communication data in the charging process and give early warning to all kinds of abnormal charging to ensure the safety of users and vehicles

zalo
Danh mục: