Một hệ thống sạc cần đảm bảo sạc nhanh, sạc an toàn và luôn sẵn sàng

Hệ thống sạc ô tô có tần suất sử dụng cao, do đó khâu bảo trì bảo dưỡng vô cùng quan trọng để có thể đảm bảo độ sẵn sàng của hệ thống cũng như hệ số an toàn tối đa cho người sử dụng và phương tiện.

EverEV là đơn vị uy tín trong việc cung cấp các dịch vụ lắp đặt, vận hành và bảo trì các hệ thống sạc ô tô. EverEV được ủy quyền là đơn vị bảo trì toàn bộ sạc ô tô do Star Charge cung cấp trên cả nước.